Omzetbelasting

Omzetbelasting

Omzetbelasting is het soort belasting dat wordt berekend over verkochte goederen en diensten. Hierbij gelden de volgende belastingtarieven:

  • Algemeen tarief 21%
  • Verlaagd tarief 6%
  • Handel met het buitenland 0%
  • BTW verlegd

Hoe werkt omzetbelasting? 

Door de belastingdienst wordt beslist wanneer u aangifte omzetbelasting moet indienen. Dit kan één keer per maand, één keer per kwartaal of één keer per jaar zijn. Daarnaast kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling. Per saldo hoeft u bij deze regeling geen omzetbelasting af te dragen.
Alle gegevens van deze omzetbelasting dienen nauwkeurig te worden bijgehouden in uw administratie. Eens per maand, per kwartaal, of per jaar dient u de volgende zaken nauwkeurig bij te houden voor de aangifte van omzetbelasting:

  • Inkopen
  • Verkopen
  • Bankmutaties
  • Kasmutaties

Administratiekantoor Groningen kan u hierin begeleiden. Neem contact op met ons kantoor.

 
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Bericht: