Kleine ondernemersregeling

Kleine ondernemersregeling

Bron: http://www.belastingtips.nl

De kleine ondernemersregeling 2013 is een regeling waardoor een kleine ondernemer die een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap heeft, wellicht geen omzetbelasting verschuldigd is. De kleine ondernemersregeling geldt dus alleen voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (en dus niet voor de B.V.).

Voor wie geldt de kleine ondernemersregeling?

De regeling geldt voor eenmanszaken, VOF's of maatschappen die per jaar minder dan zo'n € 1.900 (cijfers 2013 : € 1.883) aan omzetbelasting hoeven af te dragen.

Voorwaarden kleine ondernemersregeling

Er geldt een aantal voorwaarden voor de kleine ondernemersregeling

  • U bent eigenaar van een eenmanszaak of u werkt via een samenwerkingsverband zoals een VOF of maatschap.
  • U betaalt na aftrek van voorbelasting minder dan € 1.883 aan omzetbelasting per jaar.
  • U voldoet aan de administratieplicht voor de omzetbelasting.
  • Voordeel kleine ondernemersregeling

Door de kleine ondernemersregeling hoeft u wellicht geen omzetbelasting af te dragen, terwijl u deze wel heeft ontvangen. De mogelijkheden zijn:

  • afdracht minder dan € 1.346: volledige vermindering
  • afdracht tussen € 1.346 en € 1.883: vermindering 2,5 x (1.883 -/- BTW-afdracht)
  • afdracht hoger dan € 1.883: geen vermindering

Voorbeeld

Een kapsalon heeft een omzet per jaar van € 75.000. De af te dragen omzetbelasting bedraagt € 4.500 (6%). De voordruk (in rekening gebrachte BTW) bedraagt € 3.500. De uiteindelijke afdracht ad € 1.000 is de kapper niet verschuldigd.

Geen administratie bijhouden

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen moet u schriftelijk indienen bij de Belastingdienst. Stuur hiertoe een brief aan uw belastingkantoor. Dit verzoek kunt u indienen als u in het komende jaar (voor nu 2013) niet meer dan € 1.345 aan omzetbelasting hoeft te betalen.

Advies voor uw onderneming? Groot of klein kan terecht bij Administratiekantoor Groningen. Contact